1033 Trexlertown Rd Trexlertown, PA 18087 610-398-0242 610-398-5543